Wie zijn wij

Chordanova is een springlevend, Oosterhouts zangkoor. Op dit moment bestaat het koor uit 46 enthousiaste mannen en vrouwen die onder leiding van dirigente Marcella een zeer uitgebreid vierstemmig repertoire ten gehore brengen.

Repertoire

Het gevarieerde repertoire van het koor loopt van licht klassieke muziek via musical en wereldse muziek tot kerkmuziek. We zingen meerstemmig en in verschillende talen.

 

De geschiedenis

Chordanova is in 1989 opgericht door Leon Schenkels. Vanuit zijn professie als pianodocent bij H19 Centrum voor de Kunsten was hij jarenlang begeleider van het Interparochieel Jongerenkoor in Oosterhout. Toen dit koor ophield te bestaan, leek het zingen voor oud-leden verleden tijd te worden. Er bestond geen koor voor jongvolwassenen. Leon zag een gat in de markt, verzamelde vrienden en kennissen om zich heen en begon zijn eigen koor, dat hij Chordanova (= Nieuwe Snaar) noemde. In eerste instantie was het koor een onderdeel van de muziekschool, maar al snel groeide het koor uit haar jasje en ging het als een zelfstandige vereniging verder.

Het Bestuur

Het bestuur wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering ge- of herkozen. Deze vergadering wordt jaarlijks in maart of april van het kalenderjaar gehouden. De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

  • Nico de Voogt, voorzitter (links)
  • Ans van Gils, penningmeester (2e van links)
  • Anita von Raesfeld Meyer, vice voorzitter (midden)
  • Annemieke Huijbregts, secretaris (2e van rechts)
  • Henk Akkermans, databeheer (rechts)

De dirigente

Marcella van der Heijde-Keijzer (1990) studeerde muziektherapie (2012) aan de Hogeschool Leiden. Tijdens deze studie volgde zij koordirectie lessen bij Patrick van der Linden en zij verbreedde daarna haar muzikale horizon door de éénjarige pre-master Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht te volgen. In 2018 sloot Marcella, met een mooi examenconcert met medewerking van het Zeeuws Vocaal Ensemble en het Ars Musica orkest, haar studie koordirectie aan de Bourdon Hogeschool voor Muziek af. Momenteel studeert ze harmonie/fanfare orkestdirectie bij Hardy Mertens aan het Fontys in Tilburg

De begeleider

De naam Leon Schenkels is onlosmakelijk verbonden met Chordanova. In 1989 richtte hij het koor op en hij stond er als dirigent 17 jaar lang voor.  In mei 2006 droeg hij de directie over aan een nieuwe dirigent, maar de banden met het koor bleven bestaan.

Als vaste pianobegeleider ondersteunt Leon ‘zijn’ Chordanova sindsdien tijdens repetities en uitvoeringen. In het dagelijks leven was hij jarenlang als pianodocent verbonden aan H19 Centrum voor de Kunsten.

Tegenwoordig geniet hij van meer vrije tijd, maar pianospelen blijft een belangrijke tijdsbesteding.  Diverse koren kunnen op hem rekenen als het op begeleiding aankomt.


Chordanova wordt ondersteund door de hier getoonde bedrijven en instellingen.